Въвеждане на слънчев контролер за зареждане

2022-08-17

За защита на батерията и предотвратяване на презареждане, най-многосоларен контролер за зарежданевключва контролер за зареждане. Най-основната му функция е да прекъсва тока на зареждане, когато батерията е пълна. Поради различните характеристики на зареждане на различните батерии,соларен контролер за зарежданетрябва да се избира според вида на батерията.
Solar Charging Controller